DIN 15185 - specyfikacja do pomiaru posadzki w wąskich korytarzach

W obszarach o określonym ruchu wózka wysokiego składowania, urządzenia przemieszczają się wzdłuż ustalonego toru jazdy (np. indukcja).

Do pomiaru posadzki w wąskich korytarzach stosowana jest niemiecka norma DIN 15815, która określa tolerancję płaskości posadzki w alejkach wysokiego składowania.

Norma DIN 15185 definiuje dopuszczalne limity dla różnicy wysokości pomiędzy przednim lewym i prawym kołem wózka widłowego, a także maksymalne pofalowanie toru jazdy (fala podłużna) mierzonego na odcinku 1m, 2m i 4m. Dzięki zachowaniu wymaganych tolerancji, praca wózka odbywa się w sposób płynny, ale przede wszystkim bezpieczny.

Wartości Mierzone

TRANSVERSE – Poprzeczna różnica wysokości mierzona na przedniej osi wózka wysokiego składowania (różnica wysokości pomiędzy prawym i lewym kołem)

LONGITUDINAL – Podłużne pofalowanie toru jazdy, mierzone dla każdego przedniego koła niezależnie, przy użyciu cyfrowej łaty o długości 1m.

Oba powyższe parametry mierzone są za pomocą urządzenia DABROS Digital Floor Profiler, który dokonuje pomiaru w sposób ciągły lub przerywany. Wszystkie odczyty zapisywane są co 50mm z dokładnością do 0,1mm. Odstępy między odczytami mogą być zmieniane do wymagań klienta (na przykład odczyty można wykonywać tak często, jak co 2 mm), jednak pomiary wykonywane co 50 mm są w zupełności wystarczające, aby przedstawić profil po jakim będzie poruszał się wózek systemowy.

Tabela 1: Dopuszczalna różnica wysokości pomiędzy kołami (Transverse)

 

Rozstaw kół

Dozwolone różnice wysokości pomiędzy lewym i prawym kołem, mierzone po osiach kół wózka systemowego

do 1.0m

1.0m

do

1.5m

1.5m

do

2.0m

2.0m

do

2.5m

Wysokość podnoszenia 

≤6000mm

2.0mm

2.5mm

3.0mm

3.5mm

Wysokość podnoszenia 

> 6000mm

1.5mm

2.0mm

2.5mm

3.0mm

Tabela 2: Pofalowanie toru jazdy (Longitudinal)

Długość Łaty

1.0m

2.0m

3.0m

4.0m

Maksymalna dopuszczalna odchyłka pod łatą

2.0mm

3.0mm

4.0mm

5.0mm

Powyższe limity dotyczą wszystkich rodzajów posadzek

Limity Wytłumaczone

Każdy z elementów mierzonych (Transverse i Longitudinal) mają 100% limit.
Aby posadzka spełniała dowolną wymaganą klasyfikację, muszą być spełnione następujące kryteria:

1. Żadna z pomierzonych wartości poprzecznych (Transverse) nie przekracza limitu 100% określonego w wymaganej specyfikacji.
2. Żadna z pomierzonych wartości pofalowania podłużnego (Longitudinal) nie przekracza limitu 100% dla łaty o długości 1m, 2m oraz 4m określonego w wymaganej specyfikacji;

Przykład:
Wymagana Specyfikacja = DIN 15185
Transverse = 1300mm
Wysokość podnoszenia powyżej 6000mm

Aby posadzka spełniała wymagania tej specyfikacji to:
a) 100% wartości zarejestrowanych na osi poprzecznej (Transverse) nie może przekroczyć wartości max. +/-2.0mm.
b) 100% wartości zarejestrowanych dla pofalowania podłużnego pod łatą o długości 1m (Longitudinal) nie może przekroczyć wartości max. +/-2.0mm.
c) 100% wartości zarejestrowanych dla pofalowania podłużnego pod łatą o długości 2m (Longitudinal) nie może przekroczyć wartości max. +/-3.0mm.
d) 100% wartości zarejestrowanych dla pofalowania podłużnego pod łatą o długości 4m (Longitudinal) nie może przekroczyć wartości max. +/-5.0mm.

Odchylenia Statyczne

Poniżej znajduje się przykład wzrostu przechyłu masztu wraz z wysokością podnoszenia.

Jest to oparte na założeniu, że wózek widłowy jest ze sztywnym masztem, jednak ze względu na tolerancje techniczne masztu i siły dynamiczne, gdy wózek widłowy jest w ruchu, wartości w tabeli mogą wzrosnąć nawet 3 razy.

Poniżej video oraz zdjęcia urządzenia DABROS Digital Floor Profiler w akcji - pomiar do normy DIN 15185

Poniżej przykład wykresów oraz podsumowanie wyników generowanych przez DABROS Digital Floor Profiler